Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse, läs mer här. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används

Annat pedagogiskt material

Digitala lärplattformen Folk i rörelse

Folk i rörelse är en utmärkt pedagogisk resurs för den som vill fördjupa sig i de olika folkrörelserna genom arkivstudier. Här finns digitaliserat arkivmaterial från föreningsarkiv runt om i hela Sverige. Materialet är ordnat efter tema och kommer med olika frågeställningar och ingångar. Kanske hittar du inspiration där att fördjupa dig i de västernorrländska föreningsarkiven?


Sundsvallsminnen

På hemsidan sundsvallsminnen.se kan du söka information och källmaterial om det historiska Sundsvallsområdet. Du kan söka bland de ämnen som intresserar dig genom att navigera i olika teman. De huvudsakliga källorna till Sundsvallsminnen är Sundsvalls kommunarkiv, Föreningsarkivet Västernorrland, Sundsvalls museum, Demografiska databasen vid Umeå universitet, SCA Merlo arkiv och Sundsvalls Tidning.

Via ”Sök på webbplatsen” och ”Sök i databasen” kan du finna mer information om människor, företag och föreningar. Här hittar du avbildade dokument i form av texter, bilder och registeruppgifter och också delar av Föreningsarkivet Västernorrlands fan- och affischsamling. 


Låna miniutställningen Flottning och folkliv

Flottning var förr i tiden ett vanligt sätt att transportera timmer från skogarna i inlandet till sågverken vid kusten. Längs med Ångermanälven finns det fortfarande några spår av flottningsverksamheten, men de håller på att försvinna helt. 2009 genomförde Föreningsarkivet Västernorrland, Landsarkivet i Härnösand och Näringslivsarkiv i Norrland projektet Flottning och folkliv för att tillgängliggöra arkiv som rör flottningen. Den portabla miniutställningen är en del av det projektet.

Utställningen är tänkt dels för alla som är intresserade av flottning och dels för årskurserna 4-5 som fördjupar sig i lokalhistoria. Utställningen består av en trälåda som innehåller bilder, filmer, broschyrer, beståndsöversikt, studiehandledning och roll-up. Utställningen finns på Arkivcentrum Nord i Härnösand. Frakt (både tur och retur) betalas av beställaren. För mer information och bokning mejla foreningsarkivet[snabel-a]sundsvall.se.

Foto Per-Åke Könberg


Studiebesök

Både på Arkivcentrum Nord i Härnösand och på Medelpadsarkiv i Sundsvall kan grupper boka in ett studiebesök. Under besöket upptäcker vi vad ett arkiv gör och varför. Tillsammans tittar vi på olika källor och pratar om demokrati och gemensamt kulturarv. I slutet av visningen går vi igenom hur det går till om man vill forska på egen hand i arkivet. 

Tid: 60 minuter
Kostnad: gratis för skolor, övriga enligt överenskommelse 
Information och bokning: foreningsarkivet[snabel-a]sundsvall.se