Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse, läs mer här. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används

Historik 

Föreningsarkivet Västernorrland firade 70-årsjubileum 2013!

De stora folkrörelser som växte fram under 1800-talets senare hälft kännetecknas av ideellt arbete, kunskapstörst och ett aldrig sinande ideologiskt arbete. Detta föreningsarbete lade till stor del grunden för vårt demokratiska samhälle, byggt på jämlikhetens princip.Föreningarnas efterlämnade handlingar och skrifter är av stort intresse för vår historiska helhetssyn – därför har folkrörelse- eller föreningsarkiv växt upp runt om i landet.

Redan den 9 mars 1943 bildades Folkrörelsearkivet i Medelpad under namnet ”Arbetarrörelsens distriktsarkiv” och blev därmed ett av de första folkrörelsearkiven i landet. 1957 startade motsvarande verksamhet i Ångermanland.

Efter drygt 40 års verksamhet upplöstes arkivföreningen i Medelpad och tillsammans med den samtidigt upplösta arkivföreningen i Ångermanland bildades Folkrörelsearkivet i Västernorrland. Detta skedde den 3 maj 1983. Arkivdepåerna i Härnösand och Sundsvall kvarstår dock som två verksamhetsgrenar inom länsföreningen.

1998 bytte arkivet namn till Föreningsarkivet Västernorrland och 2013 firades 70-årsjubileum. 

Föreningsarkivens huvudsakliga verksamhet kan delas upp i tre huvudgrupper – att insamla arkivalier, att vårda och ordna dem och slutligen att på bästa sätt nå ut till forskarna med detta material.


Foto Anna Poshmyr