Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse, läs mer här. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används

Nationell ArkivDatabas (NAD)

Nationell arkivdatabas (NAD) är en databas som tillhandahåller ett nationellt arkivbildarregister. Där finns arkivhänvisningar, register över arkivinstitutioner med kontaktuppgifter samt hjälpdatabaser för topografisk indelning och förvaltningshistorik.

För att upptäcka vilka föreningsarkiv som Föreningsarkivet Västernorrland förvaltar kan du använda dig av NAD. NAD kommer du åt genom Riksarkivets sök-sida https://sok.riksarkivet.se/nad.Välj "Fler sökalternativ", då får du upp en rullmeny som heter "Förvarande institution". Där kan du välja "Föreningsarkivet i Västernorrland" för ångermanlandsmaterial som finns i Härnösand, eller "Föreningsarkivet i Västernorrland. Medelpadsdepån" för medelpadsmaterial som finns i Sundsvall.


När du sedan får träff på ett arkiv klickar du på arkivets namn. Då får du upp mer information om arkivet och till vänster ser du arkivförteckningen. Arkivförteckningen är en innehållsförteckning. Notera arkivets namn och vilka delar av arkivet du vill forska i, till exempel A 1 Protokoll eller F 2 Stadgar. Sedan kontaktar du oss och någon dag senare kan du komma och forska i materialet. 

Kontaktuppgifter hittar du under Besök oss.