Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse, läs mer här. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används

Referat från årsmötet

Referat från årsmöte för Föreningsarkivet Västernorrland, torsdagen den 19 april 2012. Svartviks industriminnen, konferenslokalen.

I arkivlänet Västernorrland höll länsarkivet Föreningsarkivet Västernorrland sitt årsmöte denna gång i Svartviks industriminnens lokaler.

Ordförande Bo Anders Öberg Härnösand välkomnade 47 mötesdeltagare till årsmötet. Ordförandeklubban som han använde var från Svenska Frisörarbetareförbundet avd 26 i Örnsköldsvik, som bildades 1928.

Martin Westerholm Härnösand läste en idrottsdikt av Birger Norman, som uppskattades mycket av deltagarna.

Till mötesordförande valdes Marianne Sjöblom, f d kommunfullmäktiges ordförande i Sundsvalls kommun. Styrelsen omvaldes, Bo Anders Öberg fick fortsatt förtroende som ordförande. Ny suppleant blev Maggis Frisk från Örnsköldsvik efter Kerstin Nygrens avgång.

Verksamhetsplanen diskuterades, Stig Erik Westling berättade om ett närmare samarbete mellan NIN och FV och om ett utvecklingsprojekt som NIN Näringslivsarkiv i Norrland och Föreningsarkivet Västernorrland söker medel till. Samarbete också med CEDIF, Mittuniversitetet särskilt gällande digitala leveranser och e-arkiv.

Arkivchefen Ulrika Hådén informerade om att Föreningsarkivet Västernorrland nästa år fyller hela 70 år, det ska firas och en jubileumsbok ska ges ut till jubileet. Förutom historik kommer tidigare ordföranden, arkivchefer och närstående ges tillfälle att få skriva om det som engagerat dem mest.

Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar fick doktorand Petra Bäckström tillfälle att berätta om sin forskning om Kvinnor i föreningslivet i Sundsvall 1900-1960, under rubriken Kvinnor – en klassfråga. Petra har använt föreningsarkivets arkivhandlingar och därigenom höjt statistiken för utlånade volymer på Medelpadsarkiv avsevärt.

Föreningsarkivet Västernorrland är en av ett 20-tal föreningsarkiv i landet som arbetar med att ta hand om föreningars kulturarv i form av handlingar, fanor, affischer, fotografier med mera. Föreningsarkivet Västernorrland tar hand om föreningars kulturarv i Västernorrland.

I konferenslokalen i Svartvik samlades årsmötesdeltagarna.

Ordförande Bo Anders Öberg Härnösand och f d ordförande Hans Johansson Timrå.

Arkivchef Ulrika Hådén, Njurunda och föreläsaren/doktorand Petra Bäckström, Sundsvall.

 Mötesordförande Marianne Sjöblom, Sundsvall

Information

4/19/2024
Föreningsarkivet Västernorrland Uppdraget och verksamhetsplanering för år 2024 1...
3/25/2024
Vår tidigare arkivpedagog Elme Ämting kommer att göra ett gästspel för oss i apr...
3/14/2024
Vi går på Konsum Föreningsarkivet Västernorrland Föreningsarkivet har ett sto...