Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse, läs mer här. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används

Uppdraget och verksamhet 2024

Föreningsarkivet Västernorrland
Uppdraget och verksamhetsplanering för år 2024
1. Arkivverksamhet
Samla in, ordna och förteckna arkiv
Föreningsarkivet Västernorrland ska tillgängliggöra kulturarvet från föreningar
som verkar i Västernorrland. Det gör vi genom att
- samla in, ordna och förteckna arkiv från föreningar i Västernorrland.
- digitisera och digitalisera våra äldre arkiv som inte har någon huvudman utan
”ägs” av oss själva. (Digitisering betyder att göra något analogt till digitalt som
till exempel skanning utan en särskild bearbetning av den digitala filen.)
År 2024
Vi planerar
- att uppordna bland annat Konsum arkivmaterial och Föreningsarkivet
Västernorrlands eget arkiv samt några andra arkiv som kommer att vara
intressanta för våra besökare.
- att digitalisera några herrelösa arkiv som bland annat Medelpads automobil
och motorcykelklubb MAMK, någon Metodist eller Missionsförsamling i
Sundsvall.
- att digitalisera de äldsta arkivmaterial från Skidklubben ”Vidar” i
Sundsvall och ”Älgarna” i Härnösand.
- Att erbjuda våra medlemsföreningar att digitisera/digitalisera material som
de lämnat in till oss eller planerar att lämna in.
De digitaliserade arkiv kommer att tillgängliggöras delvis på Sundsvalls
minnen samt Enskilda e-arkivportalen.
2. Arkivpedagogik – kulturarvspedagogik
Föreningsarkivet Västernorrland ska tillgängliggöra kulturarvet från föreningar
som verkar i Västernorrland. Det gör vi genom att
-tillgängliggöra våra arkiv genom ett arkivpedagogiskt arbetssätt.
År 2024
- Den arkivpedagogiska verksamheten kommer att fortsätta att vända sig till
skolorna med de program och workshops som vi redan har; (Eldupphör,
Krislådan, Strejkbrytare, Ådalen 31 med mera). Vi har även aktiviteter för
vuxna genom Scenkonstbolagets Livskraft.
- aktiviteter för idrottsföreningar och hembygdsföreningar i hela länet. Målet
är att informera om arkivering som en viktig kulturarvs gärning.
- Vi bygger upp Föreningens egna pedagogiska arkiv av allt det arkivmaterial
som vi samlar genom våra program- och workshops ute i länet.
- Sundsvalls stad firar 400-årsjubileum nästa år.
Vi planerar att
1. presentera arkivmaterial från Konsum i Sundsvall i bild och text på
Facebook och hemsidan.
2. Föreläsning om Sundsvallsstrejken med Elme Ämting den 11/4 kl. 18
på Kulturmagasinet
3. Kultur för hälsa, inkludera en utsatt grupp i samhället, samarbete med
Kvinnojouren i Sundsvall
3. Portalen Sundsvalls minnen
Föreningsarkivet samarbetar med Sundsvalls museum, Medelpads arkiv och
Sundsvalls Kommunarkiv för att lägga in arkivmaterial i portalen. Vi svarar för
att skriva artiklar inom Samhällsliv/Tro och andlighet samt Fritid/Föreningsliv
och Idrott.
År 2024
Portalen håller på att flyttas till ny plattform och vi kommer att
- vara med i planeringen för det
- artiklar som redan finns ska redigeras och nya kommer att skrivas till portalen.
4. Verksamheten för EEA Enskilda e-arkivet på Föreningsarkivet Västernorrland
Föreningsarkivet Västernorrland är en aktiv samarbetspartner i föreningen EEA
Enskilda e-arkivet. Tillsammans med Arkiv Sörmland och Folkrörelsearkivet för
Uppsala län bygger vi upp och driver ett utvecklingscentrum för digital
arkivering för enskilda arkiv.
Föreningsarkivet regionala uppdrag är bland annat samverkan på nationellt plan för
e-arkivering.
För att uppnå detta behöver Föreningsarkivet Västernorrland att utveckla earkivering genom att få större kompetens inom digitaliseringen av arkivmaterial hos
oss. Vi har också fått beviljat anslag för denna verksamhet från regionen varje år
från år 2024.
År 2024
Verksamheten handlar om att
- gå igenom materialet som redan finns i e-portalen,
- lägga nytt digitalt material till e-portalen och förstå hur allt fungerar,
- digitalisera arkivmaterial som finns på Föreningsarkivet
- tänka framåt och förberedda för större verksamhet inom Enskilda e-arkivet från
nästa år.
5. Kris-och beredskapsplanering
I händelse av en kris eller en hotfull situation behöver vi förbereda rutiner och regler
som gör det möjligt att snabbt ta hand om våra arkiv. Verksamheten kommer att
bedrivas tillsammans med andra arkivinstitutioner i länet och i landet.

Information

4/19/2024
Föreningsarkivet Västernorrland Uppdraget och verksamhetsplanering för år 2024 1...
3/25/2024
Vår tidigare arkivpedagog Elme Ämting kommer att göra ett gästspel för oss i apr...
3/14/2024
Vi går på Konsum Föreningsarkivet Västernorrland Föreningsarkivet har ett sto...