Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse, läs mer här. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används

Om oss

Föreningsarkivet Västernorrland är den institution i länet som ansvarar för föreningslivets kulturarv. Detta gör vi bland annat genom uppsökande fältverksamhet och inventeringar, vård och registrering samt forskarservice och annan utåtriktad verksamhet.

Offentliga myndigheter är enligt arkivlagen skyldiga att lämna in sina handlingar till arkiven. Något liknande regelverk finns inte för den enskilda sektorn, vilket alltför ofta leder till att material som kan vara värdefullt för forskningen försvinner eller förstörs. Där fyller Föreningsarkivet en viktig uppgift genom att aktivt gå ut och söka upp, kartlägga och om möjligt samla in arkivhandlingar, göra intervjuer och minnesinsamlingar för att på så sätt belysa skeenden och förhållanden utanför den offentliga sektorn.

Om du är aktiv i någon förening och inte vet hur man ska ta hand om de papper som producerats i verksamheten ska du ta kontakt med oss. Föreningsarkivet ger kurser i arkivvård och vi kan omhänderta era handlingar. Ni väljer själva villkoren för inlämnandet av ert arkiv och hur det kan nyttjas av forskare. Vi har även en liten broschyr (PDF-fil) om hur man tar hand om sitt föreningsarkiv, som delas ut gratis.

För bästa möjliga service i arkivfrågor så bör din förening ansluta sig som medlem i Föreningsarkivet Västernorrland. Då kan ni ta del av alla våra tjänster och få vår medlemstidning, Arkivbladet, som kommer ut några gånger per år.

För mer information, läs Föreningsarkivet Västernorrlands stadgar.

Samla in

Föreningsarkivet Västernorrland inventerar och samlar in arkiv från föreningslivet. I de flesta fall sker leveranser direkt till oss från föreningarna, men om det är omfattande arkivmängder kan vi på uppdrag genomföra ordnings- och förteckningsarbetet på plats innan det överförs till våra depåer.

Som arkivarie får man inte vara rädd för att krypa runt på kalla vindar och i fuktiga källare. En uppgift i det utåtriktade arbetet kan vara att för en förenings räkning gå igenom arkivet för att avgöra vilka handlingar som skall bevaras och vilka som kan rensas bort.

Andra viktiga uppgifter är att hålla kurser i arkivvård och dokumenthantering för föreningar och organisationer, att samla in arkivmaterial som riskerar att förstöras eller skingras, samt att göra minnesinsamlingar och intervjuer.

Vård och inventering 

Arkiven levereras i olika skick – vissa arkiv är i så god ordning att de går att förteckna vid leverans, medan andra kan vara ett enda virrvarr och kräva veckor av arbete. Arkivets personal är dock vana att bringa ordning i bestånd som består av arkivalier, foton, trycksaker, fanor och en del annat. När arkiven förtecknas används numera datorstöd, och de register som successivt byggs upp blir bra hjälpmedel för återsökning av arkiv och handlingar. Dessa kompletteras med andra databaser för t ex fanor, fotografier och affischer. De arkiv som inlämnas till Föreningsarkivet Västernorrland förvaras i brandsäkra depåer.

Forskarservice 

Föreningsarkivet Västernorrland har två välutrustade forskarsalar – Medelpadsarkiv i Kulturmagasinet i Sundsvall och Arkivcentrum Nord på Kusthöjden i Härnösand.

Där kan man hitta arkiv från de stora idérörelserna, idrottsrörelsen, ekonomiska föreningar, kulturverksamheter, handikapprörelsen och mycket, mycket annat. 

Publik verksamhet

Föreningsarkivet arrangerar föreläsningar och andra publika verksamheter vid Arkivcentrum Nord (ACN) i Härnösand. Arkivens dag är en årligen återkommande öppet hus helg i mitten av november. Vi jobbar aktivt med arkivpedagogik för skolan och vuxna. Vi ordnar utställningar som berättar om våra arkiv.

Välkommen till Föreningsarkivet Västernorrland!